۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

گزارش نظر سنجي از حاضران در مجمع اولگزارش نظر سنجي از حاضران در مجمع اول


گزارش تحليل نظر سنجي اولين مجمع گروه عربي منطقه 9 در تاريخ 12 دي ماه 1388
با موضوع " نخستين همايش محتواي الكترونيكي

اولين مجمع گروه عربي در تاريخ 14 دي ماه 1388 با موضوع " توليد و ساخت محتواي الكترونيكي با حضور  7 نفر از همكاران  تشكيل گرديد كه 6 نفر از همكاران حاضر در جلسه ، فرم نظر سنجي مربوطه را تكميل كرده اند و استقبال خوبي از مجمع صورت گرفت . طبق اين نظر سنجي اكثريت حاضران  معتقد بودند كه مدرس مورد نظر در اونتقال و نحوه بيان مطالب توانايي لازم و مطلوب را داشته است و در انتقال مطالب علمي موفق عمل كرده است . در مجموع حاضران از برگزاري  اين همايش رضايت داشته اند .

ضعيف
متوسط
خوب
موار ذيل را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

10%         1         
   90%             5
موضوع سخنراني

10%         1
90%              5
بار علمي و آموزشي همايش


100%           6
توانايي انتقال و نحوه بيان مطالب توسط سخنران

50%           3
50%             3
مكان برگزاري همايش

10%           1
90%             5
نحوه اطلاع رساني

20%           2
80%          4
ميزان رضايت كلي از همايش

هیچ نظری موجود نیست: