۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

بررسی شکاف بین آموزش عربی در مدارس راهنمایی و مقطع متوسطه

بررسی شکاف بین آموزش عربی در مدارس راهنمایی و مقطع متوسطه

آموزش زنجیره ای است که از حلقه های متعددی همانند تعریف  و تبیین هدف ، محتوا ، نیروی انسانی ، امکانات آموزشی  و استعداد  فراگیران  تشکیل شده است و نبود یک یا چند حلقه ، خللی اساسی در روند آموزش ایجاد می کند .
در فرآیند آموزش زبان عرب در کشورمان ، همانگونه که مستحضرید ، آموزش زبان عربی از پایه اول مقطع راهنمایی آغاز شده و  تا پایان سال سوم متوسطه ادامه دارد.
در بررسی های به عمل آمده در گروه عربی منطقه 9 و نیز نظر سنجی  از همکاران محترم مدرس عربی در مقطع راهنمایی ، نتایج  تامل برانگیزی بدست آمد :
1- همکاران محترم عربی در دوره راهنمایی معتقدند که مطالب و عنوانهای عربی در کتب دوره راهنمایی به صورت مجمل بیان شده است . به عنوان مثال دانش آموزان در پایه اول فقط با        " کلمه " آشنا می شوند و در سال دوم با صرف فعل ماضی و مضارع آشنا می شود و در سال سوم با فعل مضارع و فعل امر آشنا می شود و در پایه سوم مطالب اندکی در رابطه با جمله اسمیه و فعلیه آشنا می شود .
متون عربی نیز بیشتر به صورت داستان های کوتاه ودر عباراتی ساده بیان شده است .
دانش آموزان نیز بیشتر مطالب را به صورت حفظی آموخته و به همان صورت به معلم خود ارائه می دهد . برای مثال در موضوع جمع مذکر سالم ، مطالب فقط در حد علامت "ون " و "ین " بیان شده است .
اما در سال اول دبیرستان  بلافاصله دانش آموزان  با متونی  حجیم و قواعدی تفهیمی و تعقلی  روبرو می شود و بناچار آموخته هایشان باید مطابق با قواعدی قیاسی و قابل فهم باشد و دیگر تنها حفظ دروس حلال مشکلات درسیشان نخواهد بود .

این مشکل که از دوره راهنمایی در فرآیند یادگیری عربی تاثیر گذار بوده در دوره متوسطه به شکل حادتری ظاهر شده و دانش آموزان را با مشکلات بیشتری روبرو می سازد .

دبیران محترم عربی معتقدند که مولفین محترم عربی  لازم است  هدف آموزش عربی را در مقطع راهنمایی و متوسطه به طور دقیق تعریف و شخص کنند .

از سوی دیگر معلمین مقطع راهنمایی و متوسطه  باید همواره در  تبادل نظرو تبادل اطلاعات و تجربیات آموزشی دائمی با یکدیگر باشند. اما متاسفانه این ارتباط بین معلمین عربی دو مقطع بسیار کمرنگ و ضعیف است .

2- در مقطع راهنمایی از وجود نیروهای متخصص عربی کمتر استفاده می شود و از دبیران سایر دروس نظیر ادبیات ، حرفه و فن ، دینی و قرآن و یا نیروهای پرورشی برای آموزش درس عربی استفاده می شود و این را می توان به عنوان یکی از نقاط ضعف مهم در آموزش درس عربی برشمرد . خوشبختانه در مقطع متوسطه  شاهد حضور نیروهای متخصص و مجرب در آموزش درس عربی هستیم که می توان از وجود این نیروها در تکمیل نیروی انسانی مقطع راهنمایی بهره برد .

در پایان باید به این نکته اذعان کرد که کتب آموزشی عربی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه نیازمند بازنگری جدی  بوده و مولفین محترم  باید بیش از گذشته به کاربردی نمودن  کتب درسی توجه کنند . از آنجا که زبان عربی ، زبان قرآن است ، توجه بیشتر به بهبود آموزش درس عربی در واقع احیای معارف عمیق قرآنی خواهد بود .

                      
گروه عربی آموزش و پرورش منطقه 9

هیچ نظری موجود نیست: