۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

ارسال آثار الکترونیکی دبیران عربی منطقه به سازمان


بررسی شکاف بین آموزش عربی در مدارس راهنمایی و مقطع متوسطه

بررسی شکاف بین آموزش عربی در مدارس راهنمایی و مقطع متوسطه

آموزش زنجیره ای است که از حلقه های متعددی همانند تعریف  و تبیین هدف ، محتوا ، نیروی انسانی ، امکانات آموزشی  و استعداد  فراگیران  تشکیل شده است و نبود یک یا چند حلقه ، خللی اساسی در روند آموزش ایجاد می کند .
در فرآیند آموزش زبان عرب در کشورمان ، همانگونه که مستحضرید ، آموزش زبان عربی از پایه اول مقطع راهنمایی آغاز شده و  تا پایان سال سوم متوسطه ادامه دارد.
در بررسی های به عمل آمده در گروه عربی منطقه 9 و نیز نظر سنجی  از همکاران محترم مدرس عربی در مقطع راهنمایی ، نتایج  تامل برانگیزی بدست آمد :
1- همکاران محترم عربی در دوره راهنمایی معتقدند که مطالب و عنوانهای عربی در کتب دوره راهنمایی به صورت مجمل بیان شده است . به عنوان مثال دانش آموزان در پایه اول فقط با        " کلمه " آشنا می شوند و در سال دوم با صرف فعل ماضی و مضارع آشنا می شود و در سال سوم با فعل مضارع و فعل امر آشنا می شود و در پایه سوم مطالب اندکی در رابطه با جمله اسمیه و فعلیه آشنا می شود .
متون عربی نیز بیشتر به صورت داستان های کوتاه ودر عباراتی ساده بیان شده است .
دانش آموزان نیز بیشتر مطالب را به صورت حفظی آموخته و به همان صورت به معلم خود ارائه می دهد . برای مثال در موضوع جمع مذکر سالم ، مطالب فقط در حد علامت "ون " و "ین " بیان شده است .
اما در سال اول دبیرستان  بلافاصله دانش آموزان  با متونی  حجیم و قواعدی تفهیمی و تعقلی  روبرو می شود و بناچار آموخته هایشان باید مطابق با قواعدی قیاسی و قابل فهم باشد و دیگر تنها حفظ دروس حلال مشکلات درسیشان نخواهد بود .

این مشکل که از دوره راهنمایی در فرآیند یادگیری عربی تاثیر گذار بوده در دوره متوسطه به شکل حادتری ظاهر شده و دانش آموزان را با مشکلات بیشتری روبرو می سازد .

دبیران محترم عربی معتقدند که مولفین محترم عربی  لازم است  هدف آموزش عربی را در مقطع راهنمایی و متوسطه به طور دقیق تعریف و شخص کنند .

از سوی دیگر معلمین مقطع راهنمایی و متوسطه  باید همواره در  تبادل نظرو تبادل اطلاعات و تجربیات آموزشی دائمی با یکدیگر باشند. اما متاسفانه این ارتباط بین معلمین عربی دو مقطع بسیار کمرنگ و ضعیف است .

2- در مقطع راهنمایی از وجود نیروهای متخصص عربی کمتر استفاده می شود و از دبیران سایر دروس نظیر ادبیات ، حرفه و فن ، دینی و قرآن و یا نیروهای پرورشی برای آموزش درس عربی استفاده می شود و این را می توان به عنوان یکی از نقاط ضعف مهم در آموزش درس عربی برشمرد . خوشبختانه در مقطع متوسطه  شاهد حضور نیروهای متخصص و مجرب در آموزش درس عربی هستیم که می توان از وجود این نیروها در تکمیل نیروی انسانی مقطع راهنمایی بهره برد .

در پایان باید به این نکته اذعان کرد که کتب آموزشی عربی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه نیازمند بازنگری جدی  بوده و مولفین محترم  باید بیش از گذشته به کاربردی نمودن  کتب درسی توجه کنند . از آنجا که زبان عربی ، زبان قرآن است ، توجه بیشتر به بهبود آموزش درس عربی در واقع احیای معارف عمیق قرآنی خواهد بود .

                      
گروه عربی آموزش و پرورش منطقه 9

نمونه سوالات عربی پیش دانشگاهی


         
                              عربی1 پپیش دانشگاهی سال تحصیلی89-88     
       
                                                           آزمون نهائی ترم اول
ردیف
عناوین سؤال
بارم
1
للترجمة :
 الف ) فَأجابَتهُ العَجوزُ: ظَنَنتُکَ أنتَ السّاهر یاسیّدیفَنِمتُ.
  بالحَضارةُ الإسلامیة لم تَنتَشِر بِقُوّة السّلاح بَل بقوّة العقیدةِ .
   ج  )  عندَما أرادُوا إلقاء رداء الجهل ِ عَن أکتافِهم إتّجَهوا المُسلِمینَ.
    د  )  فَلنَعتَرِف بِما بَدَر      منّا وما عنّا إستَتَر.
    هلایبلُغ السُؤلُ إلّا بعدَ مؤلمَةٍ.
     وبالعِلمِ نَهتَدی الی الحیاة المُثلی وبِهِ تَحیا قلوبُنا.
3
2
للتعریب:
  الف) از تنبلی بپرهیز.       ب ) ما تلاش می کنیم درتمامی زمینه های فرهنگی بی نیاز شویم.
1

3
إجعَل کلمة (( هاتَین ِ )) فی جملة مُفیدة لاتَقلّ عن خمس کلماتٍ:
5/0
4
إقرآ النص ثمّ أجب عن الأسئلة :
فَارتَجَفَت العَجوزُ فقالَت: ویلَک أتَعتَقِدُ أنّ مسألَتی غیرُ مُهمّة ؟ فَغَضبَ الرَجُلُ وقالَ للعجوز: إذهَبی
من هُنا فَأنتِ لَستِ جدیرةً بِمُقابلة سیّدی الحاکم ! فَرَدّت العجوز غاضِبةً ؛ ویلَک إذا کانَ لِقاءُ
المظلومینَ لایَلیقُ بالحاکم أن یَبقَی فی مَنصَبِهِ .
  الف )  حینَما غضب الرّجُلُ ماقالَ للعجوز ِ؟
  ب )  عیّن الحال ونوعَهُ؟
   ج ) عیّن الکلمة الّتی لها اعرابٌ فرعیٌّ واذکر إعرابَها ؟
   د ) عیّن اسم وخبر الأفعال الناقصة؟
2


5
أعرب الکلمات التی اشیر الیها بخطٍ :
الف) المرأة الّتی تَهُزُّ المَهدَ بِیمینها تَهُزّ العالَمَ بیسارهاب) لیسَ أخو العلم کَمَن هُوَ جاهلٌ .
ج) إنّ هذا القرآنَ یهدِی للّتی هِیَ أقوَمُ .                  د) شَعبُ ایران لایَرکَعُ أمام الظا لمینَ .
5/1
6
صحّح الاخطاء فی العبارات:
الف ) أکرِمَ الضیفَ إکراماً جمیلاً .   ب) لم یُبنَی ملکٌ علی جهل ٍ وإقلال . ج) هؤلاء الکُتُب قیِمةٌ
د) نشتَکی دهرَنا والذَنبَ لیسَ له       ه) ما استَطاعَ العدوُّ أن یحقّقُ هَدفُه .
5/1
7
الف ) عیّن نوع المُشتقات فی العبارة :
 فالرجُلُ الّذی یلقاکَ مُبتَسِماً لیسَ صغیرالنفس.
ب ) عیّن انواع المَعارف :           کَتبتُ وظائفی الّتی أمَرتَنی المُعلّمة بها
5/0

75/0
8
الف )عیّن اعراب الفعل المضارع واذکر علامته:
 کانَ علیک ِ أن تسهَِری علی نِعاجِک     
ب ) إجعَل نائب الفاعل فی الجملة الآتیة مفعولاً به وغیّر مایَلزِم:                           یُباعُ الکتابُ فی المکتبة .
5/075/0
9
إملأ الفراغ ممّا بین القوسینِ:
   الف ) لقد کانَ فی یوسف وإخوته آیاتٌ ل................  . (الجمع مِن السائل )
   ب ) هذا الوردُ ............. من ذلک الورد . ( اسم التفضیل مِن حَمُرَ )
5/0
10
عیّن صلة الموصول و ضمیر العائد : أبقَی الممالک ما المَعارف أُسُّهُ .
5/0
11
عیّن اسماً مقصوراً ومنقوصاً فی الکلمات التالیة :
الف ) کُرسیّ               ب) الوَرَی         ج) هادٍ            د) کواکب
5/0
12
للاعراب والتحلیل الصرفی:   
العُلماء هُم الّذینَ یُنیرونَ العالَم بعلمِهِم.
أرجو لَکُم التوفیقَ والنّجاح

5/1

 منبع : گروه عربی منطقه ۱۹

نمونه سوالات عربی پیش دانشگاهی


                                     عربی 2  دروس: 7و8و9و10                  مدّت : 70دقیقه                                                                                                                                                         
ردیف
عناوین سؤال
بارم

1
   للترجمه :      
الف)تلک الطالبة بدأت تتغلّب علی مصائب الحیاة.


ب) هل تنظرون أن أفرش لکم الطریقَ بالورودِ.


ج) اصاروا الجوّ قبرَک واستعاضوا عن الاکفان ثوبَ السافیات.


د)اذا النساءُ نشأنَ فی امیّةٍ     رَضَعً الرجالُ جهالة وخمولاً 

                                         
ه) حانَ وقت الامتحانات وهیّأتُ نفسی له.


5/0


5/0


75/0


75/0


5/0

2
اکتب معانی الکلمات :
    بالفارسیة :   ارهاق                            خلّی                                                    

 بالعربیة  : خالی                                         بزرگی

1

3
  للتعریب:
بله مادر! از صبح مشغول مطالعه وتحقیق بودم.
14
إملأ الفراغ ممّا بین القوسین:
1-   اصلحتُ بین ............ .......   شوقاً لرضا الله  (الاخوان )
2-   فجّرَ الله الارضَ............... ( عُیوناً      عیونٌ      عیون ٍ    )
3-   فرحتُ لنجاحِ أخی ...........................عظیماً . (مفعول مطلق مناسب )

75/05
ضَع أنتم مکانَ أنتَ :   أنتَ تلمیذٌ مجتهدٌ تطیعُ والدَیکَ .


25/1

6
ضع کلمتی (( الطالبات)) اسم نواسخ  و ((اعتماداً)) مفعول مطلق.
1-
  
2-

1


7
شکّل ما اشیر الیه بخطٍ :         
1-   کلّ شیءٍ زائلٌ غیر الذکر الحسن.   2- ینفقون اموالهم ابتغاء مرضاة الله ِ .                           
 

1
8
صحّح الاخطاء فی العبارات:
1-   یا ایّها الظالمین انّ ربّکم لبالمرصاد.     2- خفتُ من الذنب خوف ٍمَنَعنِی مِن أن أرتکبَه.  


   3-لا ایماناً لِمَن لا أمانة له.                    4-انتَ ایّها الشیخَ بِکَم اشتریت هذا القوس ِ .


  5-ما دفَعَنی الی الاجتهاد غیرُ الرغبة َ فی العزّ .

5/1
9
اعرب مااشیرالیه بخط:
1-   أنا لقومٌ أبَت اخلاقُنا شرفاً .     2- عِش قانعاً تَکُن ملکاً.  3- ایّاکم والاختلاف .


4-سبحانَ الذی أسری بعبده لیلاً.   5- مَن أصدقُ مِن الله حدیثاً .


6-   یُعجِبُنی المرءُ یتحلّی بمکارم الاخلاق.  7- یا لطیفُ إرحَم عبدَک الذلیلَ.


8-لا تقولوا علی الله الّا الحقَّ.


3

10
للاعراب والتحلیل الصرفی:   
یا ابناء الامّة الاسلامیّة لاتتوقّعوا أن یَقِفَ الاعداءُ امامَکم صامتینَ .
  
1-

2-

3-

4-


5/1


منبع : گروه عربی منطقه ۱۹